Home » Serwis » Wymiana i przechowanie opon

Wymiana i przechowanie opon

Testy przeprowadzone przez producentów wykazały, że niezawodność pracy ogumienia zależy od temperatury, ilości lat eksploatacji, ciśnienia, a także od jakości bieżnika.

Zależność od temperatury jest najbardziej odczuwalna po przekroczeniu w dół 7 stopni, kiedy to opony letnie ulegają stwardnieniu, uniemożliwiają sprawne hamowanie, obniża się ich długotrwałość i komfort w czasie jazdy. Te dyskwalifikujące cechy wymagają daleko idącej ostrożności, zawczasu wymienione opony przed sezonem zimowym uchronią Państwa przed niebezpiecznymi poślizgami i stratą czasu w kolejkach.

Jakość pracy opony zimowej zależy również od szerokości, co nie zawsze jest brane pod uwagę w momencie zakupu. Porównawczo, opona zimowa o szerokości mniejszej niż letni odpowiednik zapewnia lepszy docisk kół do nawierzchni, co docenimy przy jeździe po zaśnieżonych drogach. Parametr szerokościowy odczytamy jako pierwszy w symbolu opony na bocznej płaszczyźnie i dla 185, 195, 215 szerokości mniejsze będą wynosiły kolejno 175, 185, 205.

W wyższych temperaturach praca ogumienia zimowego jest dość niezawodna, jednak okupione jest to znacznie większym zużyciem. Aby tego uniknąć należy zadbać o ich wymianę na letnie gdy temperatury przekroczą 7 stopni co jest typowe dla miesiąca kwietnia.

Wymieniane opony i kompletne koła poddajemy wyważeniu, zbadany zostanie ich stan techniczny, a dla wygody Klientów proponujemy składowanie w ogrzewanym magazynie.

Częste modyfikacje wprowadzane przez Klientów poprzez poszerzenia bieżnika opon nie pozostają bez konsekwencji, gdyż podwyższają usterkowość układów zawieszenia.

Bagatelizowanie zalecanego przez producenta ciśnienia w ogumieniu jest również pewnego rodzaju modyfikacją, która obniża długotrwałość opon i powoduje wzrost zużycia paliwa. Wyższe ciśnienie rzędu 5, 10 % prowadzi w następstwie do większego wytarcia środka czołowej płaszczyzny opony, a niższe prowadzi do większego wytarcia bocznych brzegów opony i przykładowo niższe ciśnienie o 0,5 atm. powoduje wzrost zużycia paliwa o 5 %.

Niezawodną pracę opon producenci zapewniają przez 6 lat od daty produkcji i po tej dacie stosowanie ich jest niewskazane niezależnie od jakości bieżnika. Jeśli posiadamy starsze auto i nie wiemy kiedy były w nim montowane opony powinno się zbadać datę produkcji, która uwidoczniona jest na bocznej płaszczyźnie opony jako cztery cyfry oznaczające tydzień i rok produkcji.

Decydującym parametrem o wymianie zużytych opon jest jakość bieżnika, jeśli spadnie w dół poniżej 3 milimetrów dla opon letnich i 4 milimetrów dla opon zimowych. Hamowanie na takich oponach wydłuża się znacznie, po deszczu nawet dwukrotnie, a w przypadku gdy jedziemy w koleinach pełnych wody stwarza niebezpieczeństwo wślizgu podobnego do poduszkowca co skutkuje utratą kontroli nad autem.